Bisschopswijding

Pagina 3 van 3Volgende

Wijding Abba Yvan

Plechtige bisschopswijding broeder abt Yvan Jacques op 3 juni 2001.
De handoplegging die de bisschopswijding bekrachtigt werd verricht door:
Mgr. Christian Vestraet, Mgr. Williams Moreels, Mgr. Luc Strijmeersch, Mgr. Gilles Bazin.